نوشته‌ها

برند سازی دیجیتال چه چیزی نیست.

بگذارید با گفتن اینکه برند سازی دیجیتال چه چیزی نیست مقالات تخصصی خود را شروع کنیم.. برند سازی دیجیتال  درباره لوگو و هویت بصری نیست و این مطمئنا درباره ستایش شدن از سوی چهره های مشهور و اسپانسر تیم های ورزشی مشهور شدن نیست. آنچه که واقعا  برندسازی دیجیتال هست ، مجموع تجارب آنلاین ماست. این تجارب آنلاین ممکن است تحت تاثیر  و نفوذ لوگو ها و برنامه های اسپانسری قرار بگیرند ، اما آنچه ما واقعا باید  یادبگیریم این است که برند سازی چیزی فراتر از هویت بصری است.

برند سازی به علت رسانه های دیجیتال به صورت بنیادین تغییر کرده است.  رسانه های دیجیتال منجر به ارتباطات دو طرفه میان برند ها و مصرف کنندگان شده است. به کمک رسانه های اجتماعی می توانیم مستقیما با برند هایی که هر روز استفاده می کنیم صحبت کنیم. در حقیقت بیشتر ارتباطات در رسانه های دیجیتال  حتی شامل برند ها نمی شود بلکه میان خود مصرف کنندگان صورت می گیرد. فقط کافی است به سایت هایی  مانند TripAdvisor سری بزنیم تا درک  کنیم که مشتریان درباره ما چه می گویند.

این  جا به جایی در دیالوگ  به جای نحوه  اشاعه  منجر به این شده است که رویکرد سنتی نسبت به برند سازی دیگر کافی نباشد. ما نیاز داری که بدانیم چگونه  جستجوی اینترنتی ، رسانه های اجتماعی و موبایل بر  ادراکات مخاطب هدف ما تاثیر می گذارد و چگونه این تاثیر گذاری  بر احتمال خرید محصولات ما اثر می گذارد.همچنین ما باید این کار را به طریقی قابل اندازه گیری انجام دهیم.